L’ Aigua

L’aigua és un dels recursos naturals més valuosos, imprescindible per al desenvolupament de la vida; i és, alhora, el menys valorat.

L’ aigua segueix un procés de forma cíclica que rep el nom de cicle hídric i que va des de la seva evaporació o transpiració per l’ efecte de la calor, a la seva posterior evaporació i elevació formant els núvols per condensació de l’ aigua acumulada, retornant a la terra en forma de pluja, neu o calamarsa, depenent de les condicions meteorològiques.

Aquest procés, es veu interromput quan l’ aigua és consumida pels éssers humans, que la utilitzem de forma indiscriminada i la retornem a la natura en forma de residu. Per això és tan important que l’aigua que utilitzem sigui degudament depurada i utilitzada de forma racional abans de la seva tornada al mar o als rius, perquè un cop evaporada pel sol tornarà a caure sobre la terra en un cicle continu.