Compromís amb els usuaris

Els nostres serveis són essencials i bàsics per al desenvolupament de la vida. Per això els usuaris, les persones que gaudeixen d’aquests serveis, són el centre de la nostra missió

El nostre compromís és prestar un servei excel·lent, atenent sempre les necessitats i inquietuds de les persones. Garantir la seva qualitat i la seva continuïtat ens obliga cada dia a estar alerta, a donar el millor de nosaltres mateixos pensant en el benestar dels ciutadans.

Compromís amb l’ administració

L’Administració Pública és la titular dels serveis i les seves infraestructures, per això ens alinearem als interessos de les institucions, perquè perseguim un servei de qualitat, al millor preu.

Tenim una relació transparent i ètica, sent veraces, mantenint els compromisos contractuals i considerant l’ interès general com a propi per aconseguir relacions de confiança.

Compromís amb el personal

Fomentem el potencial del treballador i el seu desenvolupament dins de l’ organització, amb un treball segur i saludable.

Promovem el creixement professional continuat i permanent, proporcionant la formació del personal i la transmissió del coneixement a tots els nivells Establim un ambient laboral positiu i productiu mitjançant una comunicació oberta, transparent i recíproca a través de tota l’ organització.