Missió

“Proporcionar aigua amb qualitat, continuïtat i en quantitat adequada, prestant un servei bàsic i indispensable per al desenvolupament de la vida de les persones. Protegir la salut i la natura assegurant que les aigües residuals són retornades al medi natural en condicions adequades.”

Visió

AQLARA és aigua, aigua per a la vida, aigua per cuidar de l’ entorn i aigua per al desenvolupament.

Gestionem serveis essencials per a la vida, per a la protecció del medi ambient i per al desenvolupament de la societat, serveis públics d’ abastament d’ aigua potable i depuració d’ aigües residuals, amb responsabilitat, professionalitat i transparència.

Valors

Els valors que sustenten la nostra visió i ens permeten actuar sempre amb ànim i vocació de servei com a gestors de serveis públics que som són:

  • Transparència
  • Compromís amb la societat
  • Responsabilitat
  • Professionalitat
  • Esforç
  • Persones