Serveis

AQLARA és una empresa especialitzada en la gestió d’ infraestructura hidràulica, creada per prestar un servei integral fonamentalment en l’ àmbit de l’ aigua i el medi ambient. La seva activitat s’ organitza al voltant de quatre principals àrees d’ activitat:

Aigua potable

Gestió i explotació de l’ activitat del cicle integral de l’ aigua potable a poblacions i a indústries. Des de la captació i el tractament, l’ emmagatzematge i fins a la seva distribució, incloent serveis integrals tant tècnics i tecnològics com administratius.

Sanejament i depuració

Gestió de l’ explotació i manteniment de sistemes de clavegueram, sanejament i evacuació d’ aigües residuals, així com de l’ operació i manteniment d’ estacions de tractament d’ aigües residuals urbanes i industrials.

Enginyeria i construcció

Aqlara presta serveis d’ enginyeria en l’ àmbit de la infraestructura hidràulica a nivell públic i privat així com activitats de construcció d’ obra pública hidràulica per a l’ abastament d’ aigua potable, el sanejament i la depuració d’ aigües residuals i els sistemes de regadiu.

R + D + i

Aqlara desenvolupa eines i productes tecnològics per donar suport als processos de gestió, essent element indispensable en la implantació i organització d’ activitats que permetin assolir elevats estàndards de qualitat i una adequada administració de la informació.