Sanejament i depuració

La contaminació de les aigües és un dels factors importants que trenca l’ harmonia entre l’ home i el medi ambient tant a curt com a llarg termini, per la qual cosa la prevenció i lluita contra ella constitueix en l’ actualitat una necessitat d’ importància prioritària.

Dins del cicle integral de l’ aigua AQLARA gestiona i maneja sistemes de clavegueram i depuració d’ aigües residuals de divers origen.

L’ àrea d’ activitat de sanejament i depuració implica una contínua i propera relació amb les autoritats sanitàries, per tal de retornar les aigües a la natura en òptimes condicions.

AQLARA utilitza la solució més eficaç per al transport i depuració d’ aigües residuals en cada cas, la qual cosa ens permet superar les normes de qualitat més exigents.