Igualtat d’ oportunitats i conciliació

El major bé que posseeix una empresa són les persones que la integren. La participació de dones i homes en un ambient de treball en el qual totes les persones tinguin les mateixes condicions, es tradueix en una major productivitat i en el nostre cas en una millora en la qualitat de la prestació del servei rebut per l’ usuari.

Unes condicions laborals que fomentin la igualtat entre homes i dones no beneficien només el rendiment del servei, sinó que a més contribueixen a assolir una societat més democràtica, justa i solidària.

Per a AQLARA conciliar la vida personal, familiar i laboral és un dret i una condició fonamental que garanteix:

Que pares i mares puguin accedir al mercat de treball i romandre-hi sense que la seva situació familiar sigui un element que afecti negativament les possibilitats d’ accés a l’ ocupació o l’ accés a llocs de responsabilitat.

Que els fills i filles puguin ser cuidats i educats pels seus progenitors.

Que les persones dependents puguin ser ateses per les seves famílies quan elles així ho desitgin i sigui possible atendre-les.

La conciliació personal, familiar i laboral facilita que qualsevol persona treballadora pugui mantenir alhora una carrera professional plena i alhora exercir el seu dret a la cura de la seva família, el desenvolupament de la seva personalitat, la seva formació o el gaudi del seu lleure i temps lliure.

AQLARA respecta la vida personal i familiar dels seus professionals i promou programes de conciliació que faciliten el millor equilibri entre aquesta i les seves responsabilitats laborals.