Aigua potable

Els sistemes de subministrament i tractament d’ aigua potable són una de les pedres angulars del desenvolupament humà. Sense ells les societats no poden afrontar amb garanties els reptes actuals i futurs. AQLARA en som conscients i de les implicacions socials i mediambientals que el subministrament d’aigua potable té.

AQLARA està especialitzada en la gestió del cicle integral de l’aigua. Dins del cicle, l’abastament d’aigua potable a poblacions és la nostra principal línia de negoci. Per tant la captació, el tractament i la distribució eficients de l’ aigua potable formen part del saber fer de l’ empresa.

AQLARA cobreix totes les necessitats relatives al maneig i ús de l’aigua potable, incloent serveis de consultoria i disseny d’instal·lacions, serveis d’enginyeria i construcció, serveis de tecnologia i programari i per últim la gestió integral dels sistemes d’aigua potable. Tot això per tal d’ assegurar la qualitat de l’ aigua i del servei prestat.

Dins d’ aquesta gestió integral es troba la gestió administrativa del servei, des del cens i cadastre d’ usuaris i clients, la gestió de lectures i facturació, la recaptació i gestió de cobrament i l’ atenció al client.