Sistema de gestió de certificats

El nostre sistema integrat de gestió és auditat per entitats externes acreditades de forma anual assegurant la conformitat i adequació de la nostra gestió a les següents normes de referència.

Certificat de gestió de la qualitat conforme a la norma ISO 9.001

Certificat de gestió medi ambiental conforme a la norma ISO 14.001

Certificat de gestió de la seguretat i salut en el treball conforme a normativa OHSAS 18001 – ISO 45.001

Certificat de gestió energètica conforme a normativa ISO 50.001