R + D + i

Entenent que la tecnologia no és un fi en si mateix sinó un mitjà i una eina per assolir elevats estàndards de qualitat en la gestió del cicle integral de l’ aigua i una adequada administració de la informació, AQLARA ve desenvolupant i incorporant productes tecnològics associats a la prestació de cadascun dels seus serveis, amb el clar objectiu d’ incrementar la seva eficiència, fomentar la transparència de la informació, alhora que es redueix el seu impacte ambiental.

L’ experiència que l’ empresa ha acumulat al llarg de la seva història, afrontant escenaris de gran diversitat i especificitat, li ha permès la creació, selecció i incorporació de productes d’ alta tecnologia, gran fiabilitat i amb capacitat d’ adaptació a situacions molt particulars.

Entre d’ altres, alguns dels més rellevants són:

  • Desenvolupament propi del Sistema Integral de Gestió Comercial Europha
  • Desenvolupament propi del programari per a la Gestió del Manteniment Assistit per Ordinador (GMAO) Preventtia
  • Implantació i manteniment de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG)
  • Modelització i Simulació matemàtica de sistemes d’ abastament i distribució d’ aigua potable, clavegueram i depuració
  • Implantació i gestió de sistemes de Telecomandament i Telecontrol
  • Implantació i gestió de sistemes de telelectura de comptadors domiciliaris d’ aigua potable
  • Estudi, disseny i implantació de sistemes de captació solar fotovoltaica

Addicionalment AQLARA participa en programes internacions i col·labora amb entitats especialitzades en R+D+I, com ara:

  • La Universitat Politècnica de València, en el desenvolupament d’eines tecnològiques que pretenen millorar l’eficiència en la gestió dels sistemes de regadiu o en l’experimentació de nous mètodes de reg que promoguin l’estalvi de l’aigua.
  • El Projecte Europeu H2020 Augmented Reality Geographic Information System for underground utilities management desenvolupat en col·laboració amb la companyia Allbesmart per a incoporació de la Realitat Virtual a les infraestructures associades al Cicle Integral de l’Aigua.