Qualitat de l’ aigua

Per al seu consum humà l’ aigua ha de ser degudament tractada i controlada. Per a això s’ han de dur a terme processos d’ anàlisi de manera periòdica i tractaments convenients perquè la seva composició fisicoquímica sigui la idònia.

Per aconseguir-ho resulta necessari efectuar analítiques que AQLARA realitza a través de laboratoris especialitzats que ens garanteixen la inexistència de riscos per als éssers humans, així com el respecte al medi ambient quan aquesta es retorna a rius i mars després de la seva depuració.

Les diferents Administracions Públiques, cadascuna d’ elles en l’ àmbit de les seves competències, s’ encarreguen de fixar els nivells de control de qualitat de l’ aigua i de vigilar el seu compliment per les entitats que prestem el servei d’ abastament d’ aigua potable.

És de vital importància que la qualitat de l’ aigua sigui mantinguda en tot el procés, des que és recollida en els punts d’ embassament, fins que arriba al consumidor a través de les xarxes de canalitzacions.

Per això, les mostres per a la seva anàlisi es prenen en diferents llocs i moments, permetent-nos un control exhaustiu de tot el procés. L’aigua que arriba als nostres domicilis està garantida davant la presència contaminació, de virus o bacteris.