Enginyeria i construcció

Com a complement a les activitats d’ operació i explotació de serveis d’ abastament d’ aigua potable i sanejament, AQLARA disposa de la capacitat i experiència, des del punt de vista de l’ administrador de serveis, per al disseny i construcció d’ infraestructura associada la gestió del cicle integral de l’ aigua.

Comptem amb una àmplia base de coneixements i recursos que apliquem en l’execució dels nostres projectes, així com a l’assessorament a Entitats, Institucions i Empreses. A Aqlara, realitzem, entre d’altres:

Estudis tècnics per a la implantació i operació del Cicle Integral de l’ Aigua.

Disseny i/o construcció d’estacions de tractament d’aigua potable i aigües residuals (ETAP i EDAR).

Construcció d’ infraestructura per a l’ abastament d’ aigua potable i sistemes de regadiu.

Construcció de sistemes de sanejament i tractament i reutilització d’ aigües residuals.

Enginyeria civil i hidràulica en general.