Sanejament i depuració

Sanejament i depuració SADAR (Aragó)

Redacció de projectes, construcció i explotació de les actuacions incloses a les Zones 04 i 06 del Pla especial de depuració d' Aragó

Dades administratives

 • Entidad Contratante: Institut Aragonès de l' Aigua
 • Empresa adjudicataria: Societat Aragonesa d'Aigües Residuals (SADAR)
 • Tipología de contrato: Servei Públic
 • Fecha de inicio: 01/07/2020
 • Estado: Vigent

Dades tècniques

 • Cabal disseny (San Mateo de Gallego) 12.000 m3/dia
 • Cabal disseny (Villanueva de Gallego) 4.000 m3/dia
 • Cabal disseny (Ontinar) 640 m3/dia
 • Cabal disseny (Sàbada) 900 m3/dia
 • Cabal disseny (Uncastillo) 500 m3/dia
 • Cabal disseny (Gurrea de Gállego) 600 m3/dia
 • Cabal disseny (Sos del Rei Catòlic) 500 m3/dia
 • Cabal disseny (Bolea) 500 m3/dia
 • Cabal disseny (Biota) 500 m3/dia
 • Cabal disseny (Ayerbe) 2.200 m3/dia
 • Població servida 103.718 he

Descripció del projecte

Aqlara Cicle Integral de l' Aigua S.A forma part del grup que adquireix, i a més, és responsable del control tècnic i administratiu de la Societat Concessionària, denominada SADAR. Originalment, el projecte incloïa la redacció de projectes i la construcció de les depuradores, tot i que en l' actualitat, aquest ja es troba en fase d' explotació.

El sistema de sanejament està format per nou estacions depuradores: Sos del Rey Católico, Sádaba, San Mateo de Gállego, Villanueva de Gállego, Gurrea de Gállego, Ontinar, Ayerbe, Biota, Bolea i Uncastillo, a més de 5 estacions de bombament incloses en el contracte.

Totes les instal·lacions presenten un esquema de tractament similar. Es tracta d'instal·lacions de depuració per aireig prolongat, dotades de pretractament compacte o d'obra, segons la mida de planta, tractament biològic i decantació secundària. Per a la deshidratació de fangs dels fangs es disposa d' una centrífuga i una trella d' emmagatzematge a cada planta.