Sanejament i depuració

Sanejament i depuració SAPIR (Aragó)

Redacció de projectes, construcció de les infraestructures necessàries per a la depuració d' aigües residuals al pirineu. Zona P2: Rio Gállego

Dades administratives

 • Entidad Contratante: Institut Aragonès de l' Aigua
 • Empresa adjudicataria: Societat Aigües Residuals Pirineus (SAPIR)
 • Tipología de contrato: Servei Públic
 • Fecha de inicio: 01/07/2020
 • Estado: Vigent

Dades tècniques

 • Cabal disseny (Biescas) 2.400 m3/dia
 • Cabal disseny (Yebra de Basa) 160 m3/dia
 • Cabal disseny (Hoz de Jaca) 160 m3/dia
 • Cabal disseny (Yésero) 160 m3/dia
 • Cabal disseny (Acumuer) 80 m3/dia
 • Cabal disseny (Senegüe) 80 m3/dia
 • Cabal disseny (Ara) 80 m3/dia
 • Cabal disseny (Escuer) 80 m3/dia
 • Cabal disseny (Yosa de Sobremonte) 80 m3/dia
 • Cabal disseny (Aso de Sobremonte) 80 m3/dia
 • Població servida 14.950 he

Descripció del projecte

Aqlara Ciclo Integral del Agua, S.A forma part del grup que adquireix la concessió i, a més, és responsable del control tècnic i administratiu de la Societat Concessionària, denominada SAPIR. Originalment, el projecte incloïa la redacció de projectes i la construcció de les depuradores, tot i que en l' actualitat ja es troba en fase d' explotació.

El sistema de sanejament està format per deu estacions depuradores principals, Yebra de Basa, Hoz de Jaca, Yésero, Acumuer, Senegüé, Ara, Aso de Sobremonte, Escuer, Yosa de Sobremonte i Biescas.

La depuradora de Biescas és la més important del grup i en depenen altres 10 instal·lacions tipus fossa sèptica, repartides en diferents municipis del Pirineu. Es tracta d'una instal·lació de depuració per aireig prolongat, dotada de pretractament compacte, quatre línies de tractament biològic i decantació secundària. Per a la deshidratació de fangs dels fangs d'aquesta i de la resta d'instal·lacions, es disposa d'una centrífuga i una trella d'emmagatzematge. Des d'aquesta instal·lació es controla la resta de les plantes, per connexió remota, i alberga el laboratori i els edificis de taller i magatzem.

La resta de les instal·lacions principals presenta un esquema de depuració similar, amb tamitzat, tractament d'aireació prolonga en depuradora soterrada i decantació secundària. Els fangs produïts són enviats a la depuradora de Biescas per a la seva deshidratació.