Enginyeria i construcció

Xarxa d’abastament Almaraz i Saucedilla (Càceres)

OBRA DE SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA D'ABASTAMENT D'AIGUA DELS MUNICIPIS D'ALMARAZ I SAUCEDILLA (CÀCERES)

Dades administratives

  • Entidad Contratante: Ajuntament d' Almaraz
  • Empresa adjudicataria: Aqlara Cicle Integral de l' Aigua S.A
  • Tipología de contrato: Servei Públic
  • Fecha de inicio: 01/01/2020
  • Estado: Finalitzat

Dades tècniques

  • Valor del contracte (s/iva) 107.573,59
  • Termini d' execució 30 dies

Descripció del projecte

La captació d' aigua d' abastament dels municipis d' Almaraz i Saucedilla està situada a l' interior de l' edifici de l' embassament de Valdecañas, propietat de Confederació Hidrogràfica del Tajo. La captació es realitza per gravetat i es transporta per una canonada de 300 mm de diàmetre de fibrociment. Aquesta canonada parteix des de l' edifici de Confederació Hidrogràfica del Tajo i discorre per l' interior del canal de regadiu de Valdecañas fins a la sortida del mateix, on connecta amb un pou de registre situat en una parcel.la annexa al canal, des d' on continua per gravetat fins als municipis d' Almaraz i Saucedilla. Aquesta canonada es troba en molt mal estat, presentant nombroses avaries i greu risc de caiguda.

Les obres consisteixen en l'execució d'una nova canalització paral·lela a l'actual a l'interior del túnel i connexió amb el pou actual situat a la parcel·la annexa, un total de 2.525 metres.