Sanejament i depuració

Sanejament i depuració Zona 08A (Aragó)

Concessió d'obra pública per a la redacció de projectes, construcció i explotació de les actuacions incloses a la zona 08-A del pla especial de depuració (Aragó)

Dades administratives

 • Entidad Contratante: Institut Aragonès de l' Aigua
 • Empresa adjudicataria: Societat Concessionària Zona 08-A
 • Tipología de contrato: Servei Públic
 • Estado: Vigent

Dades tècniques

 • Cabal disseny (Monreal del Camp) 3.000 m3/dia
 • Cabal disseny (Fonts Claras) 1.600 m3/dia
 • Cabal disseny (Tornos) 260 m3/dia
 • Cabal disseny (Bello) 345 m3/dia
 • Cabal disseny (Villafranca del Campo) 350 m3/dia
 • Cabal disseny (Báguena) 760 m3/dia
 • Cabal disseny (Ulls Negres) 580 m3/dia
 • Cabal disseny (Used) 500 m3/dia
 • Població servida (Monreal del Camp) 15.000 he
 • Població servida (Fonts Claras) 6.400 he
 • Població servida (Tornos) 1.083 he
 • Població servida (Bello) 1.006 he
 • Població servida (Villafranca del Campo) 1.021 he
 • Població servida (Bàguena) 1.200 he
 • Població servida (Ulls Negres) 1.257 he
 • Població servida (Used) 1.042 he

Descripció del projecte

El projecte consisteix en l' explotació de 8 estacions depuradores ubicades a les províncies de Terol i Saragossa: Monreal del Campo, Fuentes Claras, Tornos, Bello, Ojos Negros, Villafranca del Campo, Báguena i Used. Totes elles es troben a la província de Terol, a excepció d'Used que pertany a la província de Saragossa.

Totes les instal·lacions tenen una morfologia similar a excepció de la depuradora de Monreal del Camp, que és la més gran i la que s'ha triat com a centre principal de l'explotació.

La depuradora de Monreal del Camp disposa d' un bombament d' elevació i un pretractament format per senglades tamisos de fins, desarenador-desgreixador airejat i concentradors de sorres i greixos. L' aigua pretractada passa a dos reactors biològics tipus carrusel, airejats per mitjà de bufadors d' èmbols rotatius i difusors de bombolla fina i a continuació a dos decantadors secundaris, previs a l' abocament final. La línia de fangs es compon de dos centrífugues i els equips auxiliars necessaris per a la deshidratació del fang, que és emmagatzemat en una trellat de fangs deshidratats per a la seva gestió com a substrat agrícola.