Sanejament i depuració

Sanejament i depuració Villatoya i La Recueja (Albacete)

Servei d'explotació, conservació i manteniment de les EDAR de Villatoya i La Recuja (Albacete). Exp. ACLM/00/SE/007/19

Dades administratives

  • Entidad Contratante: Infraestructures de l'Aigua de Castella-la Manxa (IACLM)
  • Empresa adjudicataria: Aqlara Cicle Integral de l' Aigua
  • Tipología de contrato: Servei Públic
  • Fecha de inicio: 28/05/2020
  • Estado: Finalitzat

Dades tècniques

  • Cabal projecte (EDAR Villatoya) 246,6 m3/dia
  • Cabal projecte (EDAR La Recueja) 125,2 m3/dia
  • Cabal funcionament (EDAR Villatoya) 65,7 m3/dia
  • Cabal funcionament (EDAR La Recueja) 23,2 m3/dia
  • Població servida 1.859 he

Descripció del projecte

El contracte consisteix en l'explotació, conservació i manteniment de les EDARes de Villatoya i La Recueja (Albacete).

El sistema de sanejament està format per dues estacions depuradores que tracten les aigües residuals dels seus respectius municipis. Per a la impulsió de les aigües de Villatoya es van projectar dos bombaments que eleven l'aigua des del Balneari de Villatoya i del barri de la Sabina, mentre que la resta de l'aigua del municipi arriba per gravetat. L' aigua procedent de la Recueja és bombada des del municipi fins a l' EDAR.

Ambdues plantes posseeixen un sistema de depuració biològica de les aigües residuals similar, en reactors d' aireig prolongat i amb decantadors secundaris concèntrics als reactors.
En els dos casos, es dosifica clorur fèrric per a l'eliminació del fòsfor i els fangs són emmagatzemats en sengles espessors estàtics, des d'on es transporten a una altra EDAR per a la seva deshidratació.