Enginyeria i construcció

Reparació de voreres i xarxa d’aigua potable Xàtiva (València)

PROJECTE REPARACIÓ DE VORERES I XARXA D'AIGUA POTABLE ALS CARRERS CERDEN DE TALLADA, PERE IV, CANONGE CIRUJEDA I CAVALLER XIMEN DE TOVIA A XÀTIVA (VALÈNCIA)

Dades administratives

  • Entidad Contratante: Ajuntament de Xàtiva
  • Empresa adjudicataria: Aqlara Cicle Integral de l' Aigua S.A
  • Tipología de contrato: Obra Pública
  • Fecha de inicio: 01/04/2020
  • Estado: Finalitzat

Dades tècniques

  • Valor del contracte (iva incl) 72.966,13

Descripció del projecte

El projecte consisteix en la millora de les voreres existents i substitució de la xarxa d' abastament per a la millora del recurs hídric a causa de les constants avaries que pateix la xarxa. Aquesta zona té un paviment en força males condicions i a més presenta l' encintat enfonsat en algunes zones. Amb aquesta obra s'ampliarà la vorera el que dotarà de major seguretat al vianant en els encreuaments de la calçada.

La renovació de la xarxa d'abastament consisteix en la substitució de les actuals canonades per noves canonades de PVC-Orientat, renovant les escomeses actuals i instal·lant nova valvuleria per millorar la sectorització de la zona. Així mateix, s' amplien les voreres, afavorint el vianant davant el vehicle. La xarxa d' aigua potable present als carrers objecte d' aquest projecte, realitzada en fibrociment, es troba en un avançat estat de deteriorament, a més de ser aquest material contemplat com a perillós per a la salut humana, motiu pel qual aquestes actuacions tenen caràcter de màxima urgència.

A causa d'aquesta millora a la xarxa, s'aconsegueix adquirir una major fiabilitat a la xarxa de distribució i la renovació de les voreres.