Enginyeria i construcció

Renovació xarxa aigua potable Anna (València)

RENOVACIÓ DE LA XARXA D' AIGUA POTABLE D' AV. DEL PANTÀ, CARRER GARCÍA LORCA I CARRER ANTONIO MACHADO A ANNA (VALÈNCIA)

Dades administratives

  • Entidad Contratante: Ajuntament d' Anna
  • Empresa adjudicataria: Aqlara Cicle Integral de l' Aigua S.A
  • Tipología de contrato: Obra Pública
  • Fecha de inicio: 01/09/2019
  • Estado: Finalitzat

Dades tècniques

  • Valor del contracte (iva incl) 77.523,14

Descripció del projecte

La xarxa d' aigua potable present als carrers objecte d' aquest projecte, realitzada en fibrociment, es troba en un avançat estat de deteriorament, a més de ser aquest material contemplat com a perillós per a la salut humana, motiu pel qual aquestes actuacions tenen caràcter de màxima urgència.

Les obres d' aquest projecte comprenen la renovació dels trams de canalització de fibrociment presents als carrers esmentats, realitzant la nova canalització en polietilè. A més, es reposarà el paviment de les voreres sota les quals discorrerà la nova canonada.

Amb aquestes actuacions, s' aconseguirà un estalvi considerable, quant a pèrdues, i una millora important en el rendiment de la xarxa.