Aigua potable Sanejament i depuració

Aigua Potable, Sanejament i Reordenació de Vitigudino (Salamanca)

GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE, SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE VITIGUDÍ (SALAMANCA)

Dades administratives

  • Entidad Contratante: Ajuntament de Vitigudino
  • Empresa adjudicataria: Aqlara Cicle Integral de l' Aigua S.A
  • Tipología de contrato: Servei Públic
  • Fecha de inicio: 01/10/2016
  • Estado: Vigent

Dades tècniques

  • Nº usuaris 1.801
  • Vol. aigua subministrada 173.074 m3/any
  • Cabal de projecte 1.260 m3/dia

Descripció del projecte

El Servei d' Abastament d' Aigua Potable de Vitigudino està compost per una font principal de subministrament i un sistema d' emmagatzematge. L' aigua d' abastament arriba a la població de Vitigudino mitjançant la compra d' Aigua en Alta a la Mancomunitat Cap de Forn, on a través d' un procés de potabilització al dipòsit municipal d' emmagatzematge se subministra als usuaris. El sistema d' abastament disposa d' un dipòsit d' emmagatzematge, semisoterrat de planta rectangular i amb una capacitat de 1.500 m ³, compost per dos vasos independents per tal de facilitar la seva neteja.

La Xarxa de Distribució és principalment mallada a les zones urbanes i ramificades en zones disseminades. La longitud total aproximada de la xarxa és de 20 quilòmetres. La xarxa de sanejament del municipi està formada per un sistema majoritàriament unitari. Els abocaments es condueixen per un col·lector a l'estació depuradora, que disposa d'un pretractament, un tractament biològic, un procés de decantació i una línia de fangs.
.