L’ empresa

AQLARA, és una empresa especialitzada en la gestió tècnica i administrativa d’ infraestructura hidràulica en la qual s’ engloben serveis d’ abastament d’ aigua potable, sanejament i depuració d’ aigües residuals.

Entre les seves activitats comprèn l’ enginyeria, l’ execució d’ obres i la pròpia explotació i operació d’ infraestructures per a la captació, transport, tractament i distribució d’ aigua, així com per a la recollida, transport i depuració d’ aigües residuals.

La tecnologia desenvolupada per AQLARA i l’ experiència acumulada al llarg d’ anys pel seu personal, ens permet presentar una alternativa competitiva i eficient per a la gestió de serveis públics en l’ àmbit del Cicle Integral de l’ Aigua. AQLARA ha desenvolupat i implementat exitosos sistemes de control de gestió i tecnologia especialitzada en els diferents àmbits on desenvolupa les seves activitats.

AQLARA mai perdem de vista que la nostra tasca i dedicació s’ha d’enfocar en l’usuari dels nostres serveis i en l’administració pública titular dels mateixos. Per això la transparència, la vocació de servei i la professionalitat són els eixos que vertebren la nostra tasca diària.