Telegestió del parc de comptadors d’aigua de Benissa (Alacant)

Telegestión del parque de contadores de agua de Benissa (Alicante)

AQLARA va resultar ser l’adjudicatària del projecte “Subministrament i instal·lació per a l’aplicació de telegestió al parc de comptadors d’aigua de Benissa en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència- Finançat per la Unió Europea- Nextgeneration EU”, el passat dia 27 de Juliol, per procediment obert ordinari.

L’obra s’emplaça en el municipi de Benissa, que compta amb aproximadament 11.871 habitants, situat a la comarca de la Marina Alta, a la província d’Alacant (Comunitat Valenciana).

Benissa és un municipi costaner on s’allotgen un gran nombre de propietaris estacionals; amb un sistema de comptadors tradicional, passa un temps prolongat de temps fins que es detecten fugides o trencaments, augmentant d’esta manera els consums per fugides. Esta actuació perseguix automatitzar les lectures a través de comptadors digitals que emeten diàriament 24 lectures (lectures horàries). Permetent així: –

– Augmentar l’eficiència del subministrament.

– Incrementar la informació de consum als usuaris.

– Crear un sistema automàtic d’alertes als usuaris mitjançant missatges (sms, e-mail, telèfon).

Gràcies a estes actuacions s’aconseguix els següents objectius:

– En primer lloc, la simplificació dels processos de facturació del servici, que es pot realitzar de forma més freqüent i precisa, reduint, no obstant això, el cost de la mà d’obra requerida.

– En segon lloc, la millora en el seguiment del funcionament de les xarxes (detecció de fugides, anàlisis de cabals, alarmes automàtiques, etc.) que permet estalvis d’aigua, energia i manteniment.