Servei d’explotació i manteniment de diverses instal·lacions de sanejament, depuració i proveïment de la Rioja. Lot I

El passat mes de novembre de 2022, es va formalitzar el contracte entre el Consorci d’Aigües i Residus de La Rioja i la UTE formada per AQLARA i TEDAGUA com a adjudicataris del projecte “Servei d’explotació i manteniment de diverses instal·lacions de sanejament, depuració i proveïment de la Rioja. Lot I”.

El projecte inclou l’explotació de 12 estacions depuradores (EDARs) i 6 fosses sèptiques a diferents municipis del sud de la Rioja, sent Alfaro el centre administratiu i Tècnic del Servei. En concret el sistema compta amb 6 depuradores d’aireig prolongat, 5 de llits bacterians i un aiguamoll artificial, a més de les fosses sèptiques ubicades en petites aglomeracions

L’objecte del contracte és la depuració de les aigües residuals i la gestió dels fangs produïts a les instal·lacions, donant servei a una població equivalent de 75.860 persones i amb un cabal de tractament previst de 4 milions de metres cúbics a l’any.

Els municipis servits en aquest contracte són: Aguilar del Riu Alhama, Llogaret d’Ebre, Alfaro, Cervera del Riu Alhama, Cornago, Grávalos, Racó de Soto, Valverde, Vendes de Cabrera, Vendes de Bany, Igea, Racó d’Olivedo i Cabretón

Durant el període d‟explotació es preveu una forta aposta per l‟ús d‟energies renovables i altres mesures per a la disminució de l‟empremta de carboni, la modernització de les instal·lacions i la posada en marxa de projectes d‟R+D associats al tractament d‟aigües residuals.