Projecte bàsic i d‘execució de millora de la xarxa de proveïment d’aigua del municipi de Torres Torres (València)

Projecte bàsic i d’execució de millora de la xarxa de proveïment d’aigua del municipi de Torres Torres (València) AQLARA va resultar ser l’adjudicatària del projecte “Millora de la xarxa d’abastament d’aigua del municipi de Torres Torres”, el passat mes d’abril del 2022. L’adjudicació es va produir amb fons de la diputació provincial de València (Pla Reacciona).

L’obra s’emplaça a totes les zones hidràuliques del Terme Municipal de Torres Torres (casc urbà, urbanització del Tochar, urbanització de Montblau i urbanització de Ton Ferrer). El municipi compta amb aproximadament 640 habitants.

L’objectiu del projecte és la millora de la xarxa d’abastament d’aigua a la localitat de Torres Torres (València), per això s’augmentarà la sectorització a les diferents zones hidràuliques de Torres Torres instal·lant un total de 13 vàlvules de tall i 5 comptadors sectorials els quals disposaran juntament amb tres ja existents de data Loggers que permetran registrar en un programari d’anàlisi els cabals de la xarxa. A més, per millorar el sistema de pressions s’instal·laran 4 vàlvules reductores de pressió a les urbanitzacions del Tochar i de Montblau. El projecte contempla també la substitució de 300 metres de canonada al Carrer Matías Lorente, la qual presenta contínues avaries i com a millora AQLARA va oferir a més, l’execució d’altres 315 m de canonada de polietilè PE 100 DN 50.

En resum, amb aquesta sèrie dactuacions es pretén millorar la fiabilitat del sistema i el rendiment hidràulic de la xarxa de distribució.