Projecte bàsic i d’execució de renovació d’aigua potable, millores en les instal·lacions de captació i emmagatzematge en carrers Tochar, València

AQLARA va resultar ser l’adjudicatària del projecte “Renovació d’aigua potable, millores en instal·lació de captació i emmagatzematge en carrers Tochar, el passat mes de gener de 2022. L’adjudicació es va produir amb fons de la diputació provincial de València. Aquest procediment es va produir mitjançant procediment obert, atenent l’ oferta més avantatjosa del concurs.

L’ obra s’ emplaça en una urbanització anomenada El Tochar ubicada a uns 4 km al sud-oest del nucli urbà de Torres Torres i al mateix nucli urbà al camí que arriba a l’ EDAR de Torres Torres. El municipi compta amb aproximadament 640 habitants.

L’objectiu del projecte és la millora de la xarxa de proveïment d’aigua en la localitat de Torres Torres (València), per a això es renovarà part de la canonada d’impulsió que connecta el pou de captació El Tochar amb el depòsit d’aquesta urbanització, en concret se substituiran 455 metres els quals recorren la urbanització. A més, es renovarà en la seva totalitat la canonada que dóna subministrament a l’ EDAR municipal, la qual actualment presenta constants avaries.

En resum, amb aquesta actuació es pretén millorar la fiabilitat del sistema i el rendiment hidràulic de la xarxa de distribució.