Obra de renovació de xarxa de clavegueram en la zona Calvari- Ador

RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA CALVARIO- ADOR

AQLARA va resultar ser l’adjudicatària del projecte “Renovació de la xarxa de clavegueram de la zona del Calvari” pertanyent al Pla d’Inversions de la Diputació de València 2022-2023.

L’obra s’emplaça en el municipi d’Ador, que compta amb aproximadament 1.706 habitants, situat a la comarca de la Safor, a la província de València (Comunitat Valenciana).

En la zona del Calvari, existixen diversos habitatges que patixen problemes per a evacuar aigües negres a causa del poc pendent en els respectius col·lectors. És per això, que es realitzaran dues actuacions per a solucionar este problema:

La primera actuació s’executarà en un tram del carrer de l’Ermita fins a la corba, canviant el col·lector principal i modificant el seu traçat fins a la corba on es troba un registre que connecta amb el traçat existent, modificant així el seu pendent i millorant l’evacuació de les aigües.

La segona actuació s’executarà al carrer Secció B, on es realitzarà un nou col·lector fins a connectar amb el col·lector principal del carrer Quintanes. El nou col·lector recollirà les aigües negres del carrer, garantint una correcta evacuació i evitant inundacions que ocorrien en els habitatges més baixos. av_textblock: content A causa de la diferència de cotes entre el carrer Quintanes i el fons del carrer Secció B, es preveu la col·locació de dues bombes de desguàs funcionant en alternança, per a les quals es realitzarà la instal·lació elèctrica per a alimentar-les.