La Generalitat concedeix a l’empresa: AQLARA CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA SA el segell FENT EMPRESA, IGUALS EN OPORTUNITATS

La Direcció General de l’institut de les Dones i per la Igualtat de Gènere de la Comunitat Valenciana, ha atorgat a AQLARA el visat FENT EMPRESA, IGUALS EN OPORTUNITATS, reconeixement al compliment de requisits necessaris per a formar part de FENT EMPRESA, IGUALS EN OPORTUNITATS.

Aquest visat s’ atorga a aquelles empreses que, com AQLARA, presenten un Pla d’ Igualtat que tingui per objecte corregir les desigualtats de gènere, que incorporen mesures innovadores per fer realitat la igualtat i que proporcionen serveis que faciliten la conciliació de la vida familiar i laboral del personal al seu servei.