Joaquín Olona visita les EDAR dels municipis de Mas de las Matas i Castelserás

El conseller d’Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient del Govern d’Aragó, Joaquín Olona, va visitar les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR) als municipis de Mas de las Matas i Castelserás.

Ambdues intal·lacions del Baix Aragó estan gestionades per l’Institu Aragonès de l’Aigua (IAA), han estat finançades pel Fons d’Inversions de Terol (FITE) i representen dos tipus diferents de tecnologia de depuració: la tradicional (Mas de les Matas) i la “verda” (Castelseràs).

Llegir notícia