Instal·lació de Sistemes de Telecontrol i Telecomandament a la Xarxa d’Abastament de Vallada

L’administració contractant és l’Alcaldia de l’Ajuntament de Vallada, atenent l’oferta econòmicament més avantatjosa.
El municipi de Vallada és un municipi de la província de València, localitzat a la comarca de la Costera que actualment compta amb 3.096 habitants censats.

Amb l’execució de l’obra es pretén la millora de diferents instal·lacions d’aigua potable. Es realitzaran tres actuacions:

• La primera s’executarà en el dipòsit municipal d’aigües, en el pou municipal d’aigua per a l’abastament d’aigua potable, realitzant la instal·lació d’equips de monitoratge, control i regulació, així com sistemes d’avís d’alarmes de funcionament en el municipi de Vallada.
• La segona s’executarà als dipòsits d’aigua potable, instal·lant cabalímetres ultrasònics a la sortida dels mateixos, per al control de cabals.
• La tercera de les actuacions pretén la instal·lació de comptadors sectorials per al control de part de disseminats, i el polígon industrial El Pla.

AQLARA mostra l’interès que té per millorar les infraestructures hidràuliques a les zones on té concessions d’aigua potable, per així poder millorar la qualitat prestada als usuaris del Servei.