Contracte del servei de lectura de comptadors del terme municipal de Jaca

AQLARA Cicle Integral de l’Aigua ha resultat adjudicatària del contracte del servei de lectura de comptadors d‟aigua del terme municipal de Jaca. L’administració contractant és el mateix Ajuntament.

L’objecte del contracte és la prestació del servei de lectura i precintat de tots els comptadors ubicats als domicilis, locals i indústries on tingui lloc el subministrament d’aigua.

L’Ajuntament de Jaca compta amb un nombre d’abonats proper als 16.500, dels quals aproximadament 15.780 corresponen al nucli urbà de Jaca i uns 720 als nuclis de població.

AQLARA amb aquest contracte amplia la seva presència a la Comunitat Autònoma d’Aragó, on ja presta serveis d’abastament aigua potable, sanejament i depuració d’aigües residuals.