Contracte del servei de lectura de comptadors de la xarxa de distribució d’aigua de Logronyo

AQLARA Cicle Integral de l’Aigua ha resultat adjudicatària del Contracte del servei de lectura de comptadors de la xarxa de distribució d’aigua de Logronyo. L’administració contractant és el mateix Ajuntament de Logronyo i el servei es prestarà a partir de l’1 de juliol del 2022.

L’objecte del contracte és la prestació del servei de lectura de tots els comptadors de consum d’aigua ubicats dins el terme municipal de Logronyo, tant d’ús domèstic, industrial, per a xarxes d’incendis i altres serveis (regs, fonts, etc.) i la col·locació/retirada de comptadors quan es produeixin respectivament l’alta/baixa i els canvis de titularitat d’un abonat.

L’ajuntament de Logronyo compta amb un nombre d’abonats proper als 63.000 i s’estima que les tasques d’alta/baixa i canvis de titularitat pugen a unes 2.900 actuacions.

AQLARA amb aquest contracte amplia la seva presència a la Comunitat de la Rioja, on ja presta el servei d’abastament i sanejament al municipi de Santo Domingo de la Calçada.