Contracte d‘obra d’Instal·lació de comptadors a Vallejo de Orbó, II fase (Brañosera)

L’11 d’abril de 2023, AQLARA va ser adjudicatari de l’obra “Instal·lació de Comptadors II Fase a Vallejo de Orbó” (Palència)

Aquesta instal·lació de comptadors per la qual aposta l’Ajuntament de Brañosera suposarà el compliment de la llei vigent que estableix la necessitat de comptar amb comptadors a totes les escomeses domiciliàries d’abastament. A més, els comptadors vindran equipats amb un sistema de lectura mitjançant aproximació via ràdio, cosa que facilitarà la lectura i el control dels comptadors d’aigua, independentment de la localització i les condicions d’instal·lació.

Les obres a executar en aquesta segona fase de la instal·lació de comptadors consisteixen en:

1. Instal·lació de comptadors a les escomeses domiciliàries d’abastament de la localitat de Vallejo d’Orbó, que no en tenen, per no haver pogut instal·lar-se en una primera fase.

2. Demolició d’arquetes i paviments de formigó existents en calçada i voreres i posterior.

3. Instal·lació d’arquetes amb tapa fabricada per a aïllament intern complet.

4. Reposició de paviments

5. Alta dels nous comptadors a la Plataforma web de recepció i visualització de dades.

6. Es mantindrà la seguretat i la salut de les obres, i es gestionaran els residus generats.