Contracte d’Obra Substitució del Parc de Comptadors d’Aigua Potable per Comptadors de Telelectura al municipi de Muro de Alcoy

AQLARA Cicle Integral de l’Aigua ha resultat adjudicatària de l’obra “Substitució del Parc de Comptadors d’Aigua Potable per Comptadors de Telelectura en el municipi de Muro de Alcoy”.

En l’ actualitat, s’ està produint una modernització dels serveis relacionats amb el subministrament d’ aigua, en la millora en el control de consums i en les tecnologies utilitzades per recollir la informació, que passen a tenir un paper fonamental. Els sistemes de telegestió es venen incorporant a tot tipus de serveis públics, milloren la qualitat del servei i la seva eficiència, ja que aporten informació molt precisa en balanços de consums i proporcionen l’ avantatge d’ avisos de fuites en xarxes interiors.

El parc de comptadors domiciliaris d’aigua potable de Mur d’Alcoi està format per 5.100 aparells de mesura, els quals posseeixen un calibre d’entre 13 i 80 mm. Els comptadors tenen una antiguitat elevada, amb errors de mesurament i de funcionament, la qual cosa els converteix en un sistema que precisa de la seva renovació.

Amb l’ execució de l’ obra es pretén dur a terme la modernització dels serveis relacionats amb el subministrament d’ aigua potable, la millora en el control de consums i en les tecnologies utilitzades per recollir informació. Per a aquesta obra, es substituirà parcialment aquest parc de comptadors per uns dispositius que permetin la lectura remota de forma automàtica, millorant el servei i facilitant l’ estudi del balanç hídric amb major precisió.

A més, s’instal·larà quatre receptors Gateways que recullin les dades d’aquests equips.