Contracte d’ Obra Millora Cicle Integral de l’ Aigua a Rotglà i Corberà

AQLARA Cicle Integral de l’Aigua ha resultat adjudicatària de l’obra “Millora del Cicle Integral de l’Aigua, actuacions en dipòsit d’aigües, sistema aprofitament pluges i renovació de xarxa aigua potable a Rotglà i Corberà”. L’administració contractant és l’Ajuntament de Rotgla i Corbera, atenent l’oferta econòmicament més avantatjosa, duent-se a terme l’obertura de sobres el passat 6 d’abril de 2021.

El municipi de Rotglà i Corbera (oficialment i en valencià Rotglà i Corberà) és un municipi espanyol de la província de València, localitzat a la comarca de la Costera.

Amb l’execució de l’obra es pretén la millora de diferents instal·lacions d’aigua, tant d’abastament com de recollida d’aigües de pluja. Es realitzaran tres actuacions:

  • La primera s’executarà al dipòsit municipal d’aigües, realitzant la instal·lació d’equips de monitoratge, control i regulació, així com sistemes d’avís d’alarmes de funcionament al municipi de Rotglà i Corberà. Els senyals s’ integraran en Nexus i es desplegarà una interfície operativa d’ usuari segons les necessitats.
  • La segona s’ executarà al carrer Calvari, projectant un sistema d’ aprofitament de l’ aigua de pluja, mitjançant una recollida d’ aigües amb sistemes d’ evacuació ràpida, dipòsit de recollida i sistema de bombament per a la seva reutilització.
  • La tercera de les actuacions pretén la renovació de la xarxa d’aigua potable d’un tram del carrer Sant Vicent, a causa del seu mal estat i obsolescència, presenta contínues fuites i trencaments de la instal·lació, amb el consegüent rebuig de les aigües, talls de subministrament i falta de servei als residents de la zona.

AQLARA mostra l’interés que té per establir-se a la província de València i per executar totes les obres d’infraestructures hidràuliques properes a les zones on té concessions d’aigua potable.