Construcció i funcionament inicial d’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Cantavieja (Terol)

AQLARA va resultar ser l’adjudicatària del projecte “Construcció i funcionament inicial d’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Cantavieja (Terol)”, el passat mes de juliol de 2021. L’adjudicació es va produir amb fons de l’Institut Aragonès de l’Aigua. Aquest procediment es va realitzar mitjançant procediment obert, atenent l’ oferta més avantatjosa.

L’obra s’emplaça al municipi de Cantavieja, una localitat a la província de Terol amb una població estacional de fins a 1.500 habitants.

L’objectiu del projecte és executar les obres i instal·lacions per a millorar la depuració de les aigües residuals, per a això, es procedirà a l’execució de dues estacions de bombament, diferents col·lectors per a agrupar totes les aigües del poble en una de les estacions de bombament ja esmentades i des de la mateixa, impulsar aquestes aigües fins a la pròpia estació depuradora.

A més de l’execució de l’obra, una vegada finalitzada, AQLARA gestionarà les instal·lacions durant un període de 18 mesos.