Aqlara operará y mantendrá la estación de tratamiento de agua potable de Tudela en Navarra

Aqlara, a UTE amb l’empresa Acciona, ha resultat adjudicatària del contracte d’explotació, manteniment i conservació de les instal·lacions de captació, tractament i emmagatzematge d’aigua de Tudela, a Navarra.

Aquesta estació potabilitzadora (ETAP) no només donarà servei a aquest municipi, sinó que també proveirà les localitats de Castejón, Fustiñana, Cabanillas i Fontellas.

Detalls del contracte i de la planta

El contracte, adjudicat per la Junta Municipal d’Aigües de Tudela, té una durada inicial de quatre anys -amb possibilitat de prorrogar-lo un any més- i un import total de €6 milions (incloent-hi aquesta possible extensió del contracte).

Actualment, l’ETAP abasta una població superior a 46.000 habitants i té un cabal de disseny diari de 35.600 m3/dia. L’aigua tractada en aquesta planta prové, majoritàriament, de la captació directa del riu Ebre (6.000.000 m3/any) i es complementa per captacions en pous propers (2.000.000 m3/any). En menor mesura, i si cal, també és possible la captació del Canal de Lodosa (10.000 m3/any).

L´ETAP de Tudela disposa d´un dipòsit d´aigua bruta amb una capacitat de 6.000 m3; així com una cambra de coagulació-floculació, tres decantadors amb recirculació de fang, sistemes de filtració sobre sorra, filtres per a la deshidratació de fangs i un dipòsit d’aigua tractada amb capacitat de 19.800 m3.

D’acord amb el compromís d’Aqlara amb el desenvolupament sostenible i la transició cap a una economia baixa en CO2, durant el contracte d’operació i manteniment es desenvoluparan diferents actuacions i procediments per optimitzar el consum energètic de les instal·lacions. Per això, Aqlara i el seu soci implantaran un sistema de gestió energètic certificat segons la Norma ISO 50001.