AQLARA amplia el seu equipament amb l‘adquisició d’una nova cabina de descontaminació d’amiant

Amb l’entrada del nou any, des del Grup AQLARA Cicle Integral de l’Aigua S.A, s’ha decidit donar un nou impuls cap a l’excel·lència a la feina amb l’adquisició d’una cabina de descontaminació per a feines amb fibrociment. Aquesta fita marca un abans i un després a l’hora d’actuar davant dels trencaments i les fuites imprevistes, disminuint el temps de preparació d’equips en no dependre ja de tercers ni d’altres subcontractes.

Aquesta nova adquisició garanteix disposar de forma gairebé immediata d’equips d’última generació amb els estàndards més alts de qualitat i seguretat tant per al nostre personal com per als veïns de les zones de treball. En conseqüència, podem actuar en llocs més remots i amb més flexibilitat horària.

La cabina de descontaminació consta de tres fases o estades. Aquests espais estan altament equipats amb dispositius com aspiradors amb filtre HEPA, dutxes amb sistema d’aigua calenta, filtrat instantani de l’aigua contaminada, llum ultraviolada antilegionel·la o calefacció integrada, garanteixen un filtrat del 100% de les partícules derivades de l’amiant.

Encara que ens trobem en un període de proves, aquest nou equip ja està sent utilitzat per algunes Unitats Operatives els qui treballen estretament amb el departament de Seguretat i Salut. Aquest darrer, com a responsable de vetllar per la seva utilització correcta, s’està duent a terme la implantació dels corresponents procediments i metodologies de treball i la supervisió d’aquests.

En les properes setmanes, l’equip AQLARA en conjunt rebrà la formació sobre el seu ús i manteniment. Serà a partir de llavors, quan la nova cabina de descontaminació per a treballs amb fibrociment quedi a disposició de les diferents unitats operatives.

Amb aquest nou pas, AQLARA completa el cicle en la retirada de xarxa hidràulica de fibrociment, amb personal altament qualificat, equips d’última generació i procediments específics que vetllen per la seguretat dels treballadors i dels usuaris.