Aqlara ha resultat adjudicatària de l’obra Implantació de telelectura en part dels comptadors d’aigua potable del municipi de Caudete (Albacete)

L’actuació consisteix en la implementació parcial del parc de comptadors per dispositius intel·ligents amb tecnologia LoraWan, que permeti, mitjançant un programari de lectura amb base de dades importades, la gestió municipal directa de les dades rebudes per a la seva posterior anàlisi i tractament. Aquest sistema permetrà la creació d’ avisos, gestió d’ alertes, generació d’ informes, visualització de consums, configuració de factures, etc. Els usuaris disposaran d’un accés per veure el seu consum diari, mensual, anual, així com el seu perfil comparat amb la resta dels usuaris, a més de rebre notificacions per part del Gestor del Sistema.

AQLARA amb aquesta actuació contribueix a la millora dels serveis prestats relacionats amb el Cicle Hídric de l’Aigua al municipi de Caudete (Albacete).