Adquisició i explotació de quatre concessions de depuració d’ aigües residuals a l’ Aragó

El passat 30 de Juliol va finalitzar el procés d’adquisició de quatre Societats Concessionàries de depuració d’aigües residuals a Aragó, amb l’Institut Aragonès de l’Aigua com a client. TECVASA forma part del grup que adquireix les concessions i, a més, serà la responsable del control tècnic i administratiu de les Societats Concessionàries.

Originalment, el projecte incloïa la redacció de projectes i la construcció de les depuradores, tot i que en el moment de la compra ja estaven en fase d’explotació.

El total de depuradores controlades ascendeix a 60, repartides en 4 zones geogràfiques:

Zona P2: inclou 20 plantes al Pirineu Aragonès, al vessant del Rio Gállego. El centre zonal es troba ubicat a Biescas. L’explotació es realitza a través de la Societat Concessionària “SAPIR”. El cabal de disseny de les plantes ascendeix a 1.200.000 m3/any i la població servida a 14.950 Habitants equivalents

Zona 09: inclou 11 plantes a les comarques de Conques Mineres, Andorra-Serra d’ Arcos i el Baix Martín. El centre zonal es troba ubicat a Puebla de Híjar. L’explotació es realitza a través de la Societat Concessionària “DBA”. El cabal de disseny de les plantes ascendeix a 2.673.625 m3/any i la població servida a 10.450 Habitants equivalents

Zona 07: inclou 9 plantes a la Ribera Baixa de l’ Ebre. El centre zonal es troba ubicat al Burgo de Ebro. L’explotació es realitza a través de la Societat Concessionària “SADEP”. El cabal de disseny de les plantes ascendeix a 3.660.950 m3/any i la població servida a 36.627 Habitants equivalents.

Zones 04-06: inclou 10 plantes a les comarques de Cinco Villas, Hoya de Huesca i Saragossa. El centre zonal es troba ubicat a San Mateo de Gállego. L’explotació es realitza a través de la Societat Concessionària “SADAR”. El cabal de disseny de les plantes ascendeix a 8.154.100 m3/any i la població servida a 103.718 Habitants equivalents

TECVASA es posiciona com l’operador que més instal·lacions de depuració gestiona a Aragó, la qual cosa sumat als últims contractes de gestió d’aigua potable, reforça la posició de l’empresa en el Cicle Integral de l’Aigua en aquesta Comunitat.