Adjudicació del Manteniment integral de l’ estació depuradora d’ aigües residuals de la unitat, ubicada a la base aèria d’ Albacete

El passat 19 de juny de 2019 l’empresa Técnicas Valencianas del Agua S.A., TECVASA, va resultar adjudicatària del Manteniment integral de l’estació depuradora d’aigües residuals de la unitat, ubicada en la base aèria d’Albacete, amb Expedient nº 42300/19/0156/00 (2019/EA23/00000339). Aquesta adjudicació va ser concedida per un import de 41.921,61 € (IVA inclòs), resultant de l’oferta presenta per TECVASA, que va resultar guanyadora sobre la presentada per altres empreses del sector.

L’objecte d’aquesta adjudicació consisteix en el manteniment de les instal·lacions de depuració que donen servei a la base aèria d’Albacete, segons plec de condicions del Ministeri de Defensa.

L’ EDAR es compon d’ un tamitzat previ i un tractament biològic dotat d’ aireació amb turbines. Els fangs extrets són deshidratats mitjançant una centrífuga després d’un espessit previ.

L’explotació s’ha iniciat l’1 de juliol de 2019, sent el termini de concessió de 12 mesos.