Adjudicació del contracte d’obres de Projecte Desglossat de Millores d’Abastament d’Aigua Potable a Bell (Terol) Filtracions de Rentat en Continu

El passat 06 de juny de 2018 l’empresa Técnicas Valencianas del Agua S.A., TECVASA va resultar adjudicatària del contracte d’obres de Projecte Desglossat de Millores d’Abastament d’Aigua Potable en Bell (Terol) Filtracions de Rentat en Continu, segons resolució d’Alcaldia nº 19/2018, amb Expedient nº 1/2018. Aquesta adjudicació va ser concedida per un import de 133.371,46 euros, IVA inclòs, resultant de l’ oferta presentada per TECVASA, que va resultar guanyadora sobre la presentada per altres empreses del sector.

L’ objecte d’ aquesta adjudicació consisteix en la instal.lació d’ un filtre en continu en llit de sílex, d’ estructura prefabricada, així com un equip de cloració del cabal tractat i altres equips electromecànics directament relacionats amb el sistema de filtració.

L’ àmbit de l’ actuació de l’ obra se situa al paratge Atalaya del municipi de Bello, al costat del dipòsit de regulació d’ aigua potable. Es contempla, també, la construcció d’ un edifici on ubicar el filtre, així com connexions exteriors amb el dipòsit i amb l’ equip de cloració.

Les obres inicien el mes de juliol de 2018, sent el termini d’execució de 4 mesos.