Adjudicació del contracte d’obres de Projecte Depuració d’aigües residuals urbanes d’Alacón

El passat 23 de maig de 2019 l’empresa Técnicas Valencianas del Agua S.A., TECVASA va resultar adjudicatària del contracte d’obres de Projecte “Depuració d’aigües residuals urbanes d’Alacón” (Terol), segons resolució del 26 d’Abril de 2019. Aquesta adjudicació va ser concedida per un import de 225.444,83 euros, IVA inclòs, resultant de l’ oferta presentada per TECVASA, que va resultar guanyadora sobre la presentada per altres empreses del sector.

L’objecte d’aquesta adjudicació consisteix en la instal·lació d’una depuradora compacta i un separador de greixos, així com una reixa automàtica de desbast. A més, es contemplen les obres necessàries per a la construcció de la línia de Mitja Tensió i la conducció d’ aigua potable per donar servei a la planta.

Les obres es localitzen en l’ actual ubicació de la depuradora existent i l’ objecte del projecte és adequar els paràmetres d’ abocament a l’ autorització emesa per la Confederació Hidrogràfica de l’ Ebre.

Les obres inicien el mes de juliol de 2019, sent el termini d’execució de 18 setmanes.