Adequació de les instal·lacions d’aigua potable a la pedania de Los Ruices al T.M. de Requena (València)

AQLARA va resultar ser l’adjudicatària del projecte “Adequació de les instal·lacions d’aigua potable a la Pedania dels Ruices al T.M de Requena (València).

En l’actualitat, aquesta pedania disposa de 3 fonts de subministrament, de les quals només una es troben en ús actualment. Tant la deu situada en un turó proper al costat de la Rambla de Los Ruices com el Pou ubicat al costat del pas de la Rambla dels Ruices pel nucli urbà de la pedania, no compleixen amb les condicions per al consum i proveïment de la població.

L’obra consisteix en la perforació d’un nou sondeig que s’ubicarà a l’antic dipòsit en desús, la realització de millores a la xarxa de distribució ia les instal·lacions de servei així com en la instal·lació d’equips de pressió. Totes les actuacions destinades a incrementar la qualitat del servei d’abastament d’aigua a la població.